Wat is Regressietherapie

Wat is regressietherapieWat is regressietherapie? Regressietherapie is een integrale, persoons- en belevingsgerichte therapie. Regressietherapie is een psychotherapie die uit gaat van een holistisch mensbeeld; lichaam en geest/ziel zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds.
Je overtuigingen, aannames en gedachten beïnvloeden onbewust hoe je je gedraagt, hoe je je voelt en hoe je in het leven staat. In regressietherapie wordt aan alle aspecten van het menselijk bestaan en ervaren aandacht gegeven, teneinde het van nature aanwezige zelfherstellend vermogen te activeren.
Regressie betekent letterlijk teruggaan in de tijd. In regressietherapie gaan we terug naar de oorspronkelijk ervaringen die ten grondslag liggen aan onze huidige problemen. Die ervaringen zijn vaak opgeslagen in ons onderbewuste; ze zijn niet meer bewust oproepbaar omdat we ze hebben vergeten of verdrongen.

De klachten die je nu hebt zijn ooit ontstaan. De oorsprong van de problemen die je nú ervaart, ligt in een recent of ver verleden. Die vergeten ervaringen en onze reacties daarop (hoe we ermee omgaan), werken onderbewust door, psychisch of fysiek. Zo beïnvloeden ze nu ons gevoelsleven, ons denken, ons gedrag en ons lichamelijk welbevinden.

Transpersoonlijke Regressietherapie

Regressietherapie is een analytische en transpersoonlijke therapie. Transpersoonlijk betekent: het eigen bewustzijn overstijgend.

Soms komen er in regressies ervaringen naar boven die niet in de huidige realiteit te plaatsen zijn. Hetzelfde ‘Ik’ kan zich ervaren in een andere tijd, in een andere plaats en in een ander lichaam, soms zelfs in een lichaam van het andere geslacht. Regressietherapie accepteert deze soms merkwaardige ervaringen en gebruikt ze therapeutisch. Regressietherapie die ook werkt met indrukken en ervaringen die niet in het huidige leven te plaatsen zijn, wordt ook wel reïncarnatietherapie genoemd.

Het therapeutisch effect van deze herbelevingen wordt niet beïnvloed door het wel of niet geloven in reïncarnatie!
Transpersoonlijke regressietherapie gaat er van uit dat alle belevingen die naar boven komen belangrijk zijn en dat veel wat vreemd lijkt toch zijn plaats vindt. Het herbeleven en begrijpen van oorzakelijke gebeurtenissen, al of niet metaforisch van aard, die naar aanleiding van de huidige symptomen naar boven komen, zijn vaak voldoende om genezing van hardnekkige problemen te geven.

Het is belangrijk om de eigen ervaringen serieus te nemen. Deze vertegenwoordigen namelijk een psychische energie die nú voor de actuele problemen zorgt!

In transpersoonlijke regressietherapie werken we naar integratie, heelwording. Al de facetten in onze herbelevingen, in wat voor vorm dan ook, representeren aspecten, delen, van onszelf. Als we samenhang en harmonie tussen die delen kunnen krijgen, dan is er sprake van integratie, heelwording. Je wordt dan ook steeds meer jezelf. 

Als je in staat bent om de bron van je probleem, ziekte of ongenoegen  te ontdekken en te helen, dan zul je in staat zijn om jezelf aan de greep van oude denk- en gedragspatronen te ontworstelen. Je gaat je steeds beter voelen en komt meer in balans.

Persoonlijke Groei

In transpersoonlijke psychotherapie worden psychische en lichamelijke verstoringen en crises gezien als een waarschuwingssignaal. Een signaal dat ons aangeeft dat verandering in ons leven noodzakelijk is, zodat we als mens kunnen groeien. Psychische groei is in feite een ander bewustzijnsniveau bereiken. Groei is mogelijk als we onze nare ervaringen hebben verwerkt en daadwerkelijk stappen tot verandering ondernemen.

Zo’n moment treedt vaak op na een belangrijk “life-event”, bijv. een scheiding, ontslag, burnout, depressie of na de openbaring van een ernstige ziekte. Vaak komt een dergelijke crisis niet zomaar uit de lucht vallen en is het de uiteindelijke zet om je te realiseren: zo kan het niet langer. Dan ontstaat de gelegenheid om ons zelf te onderzoeken en te helen, waardoor herhaling of verergering wordt voorkomen.

Regressietherapie – Oplossingsgerichte therapie

oplossingsgerichte therapieRegressietherapie is een oplossingsgerichte therapie. Om een probleem te kunnen oplossen moeten we het onder ogen willen zien. Zolang we het proberen weg te drukken kunnen we het niet oplossen.

Wist je dat de meeste mensen juist klachten hebben door het onderdrukken van oude pijn, woede of verdriet? Dat heeft ons ooit geholpen om verder te kunnen in het leven, maar nu hebben we er last van en we weten niet meer waar onze klachten vandaan komen. De oplossing van je problemen ligt in jezelf verscholen; met regressietherapie kun jíj die oplossing weer vinden!

Hoe werkt Regressietherapie?

We maken met regressietherapie contact met de ervaringen die de oorsprong zijn van de klachten die je nú hebt. Om het onderbewuste te ontsluiten en de verdrongen of vergeten herinneringen toegankelijk te maken, maken we gebruik van een lichte trance. Door je aandacht naar binnen te brengen en te focussen op de gewaarwordingen en gevoelens die je nu hebt, kom je vanzelf in een lichte trance-toestand. Er wordt dus niets bijzonders gedaan om een hypnotische trance op te wekken. Je gewone bewustzijn blijft nog steeds aanwezig. Je weet dus ook heel goed dat je bij de therapeut zit of ligt. Je zou het enigszins kunnen vergelijken met dromen; je droomt, terwijl je weet dat je droomt.
Deze bewustzijnstoestand op twee sporen hebben we nodig; zo kun je alles wat je ervaart ook begrijpen. Na een sessie zul je je dan ook alles nog kunnen herinneren en je zult kunnen begrijpen hoe en waarom er zich een bepaald probleem gevormd heeft.

Er wordt aangesloten op jouw eigen belevingswereld en zo kun jij zelf ontdekken hoe bepaalde ervaringen in jouw leven onbewust nog steeds een rol spelen en jouw welzijn beïnvloeden. Door een bevrijdende herbeleving onder begeleiding van een deskundige, in regressietherapie gespecialiseerde, therapeut kan emotionele ballast losgelaten worden en inzicht worden verkregen hoe en waardoor een probleem is ontstaan én waardoor het je nog steeds in de weg zit. Op deze manier verdwijnen de vastgezette, hinderlijke en klachten gevende, ladingen. Negatieve denkpatronen worden vervangen door nieuwe inzichten; het oude, beperkende gedrag kan vervangen worden door gedrag dat effectiever is: je bevrijdt jezelf en kunt je leven vorm gaan geven zoals jíj dat wilt.

Bevrijdende herbeleving

Zijn we eenmaal in regressie, dan volgen en onderzoeken we het zich ontrollende verhaal; wat heeft er zich precies voorgedaan, met welke personen en in welke context (het uiterlijke verhaal).
Maar, bovenal onderzoeken we vooral jouw eigen gevoelens en reacties op de toenmalige gebeurtenissen. Wat voel je dan precies, wat gaat er door je heen en wat voor conclusies trek je als het ware over jezelf of over anderen (het innerlijke verhaal).
Zo krijg je de oorsprong in beeld van je huidige klachten en ga je begrijpen waardoor je klachten zijn ontstaan én waardoor je ze nu nog vasthoudt.
Als je dit begrijpt, en doordat je je zelf bevrijdt van onbewust vastgehouden emotionele ballast en de reactiepatronen die toen gevormd zijn, kun je je snel beter voelen. Eventueel gedrag dat met deze gebeurtenissen in het verleden samenhangt, kan dan gemakkelijk worden vervangen door gedrag dat in het hier en nu functioneler is.

Resultaten van regressietherapie

  • toegenomen helderheid, zelfinzicht, begrip
  • storende ideeën en negatieve gedachten verdwijnen
  • innerlijke kalmte, zelfacceptatie en zelfvertrouwen
  • herstel van inlevingsvermogen en positieve emoties
  • het kunnen uiten van emoties (verdriet, kwaadheid)
  • ontspanning en meer energie
  • meer weerstandsvermogen
  • lichamelijke klachten en stoornissen verdwijnen

 

Lees meer