Symbooldrama

Symbooldrama, dagdroomtherapie

Wat is symbooldrama? De tijdens regressietherapie opkomende beelden en ervaringen kunnen de indruk wekken een weergave te zijn van gebeurtenissen in een andere tijd. Echter, ondanks de bekende geverifieerde gevallen (zie bijv. Dr Ian Stevenson) die pleiten voor het bestaan van reïncarnatie, heeft de ervaring geleerd dat we dit niet zomaar voetstoots moeten aan nemen. Er kan namelijk sprake zijn van een katathyme beeldbeleving (katathym wil zeggen uit het diepst van de ziel omhoogkomend). In dit geval hebben we het over symbooldrama, ook wel dagdroomtherapie genoemd.

 

Symbooldrama of  dagdroomtherapie

Symbooldrama, of dagdroomtherapie, is een belangrijk instrument in de therapie. Met symbooldrama is het o.a. mogelijk om psychische problematiek in kaart te brengen, met name in die gevallen waarbij een cliënt niet goed kan verwoorden waar hij nu eigenlijk mee zit.

Door middel van een combinatie van regressietherapie en symbooldrama is het mogelijk om in korte tijd belangrijke levensthema’s en de oorzaak van bepaalde hinderende gevoelens, overtuigingen en gedragspatronen te ontdekken. Hierdoor kunnen we actuele problemen verwerken en oplossen.

De taal van het onderbewuste

Het onderbewuste is een opslagplaats voor al onze herinneringen, ook van niet bewuste waarnemingen. Het onderbewuste uit zich in beelden (zoals bijv.. in dromen of dagdromen), maar ook in zintuiglijke sensaties en gevoelens. De uitingen van het onderbewuste vertegenwoordigen een weergave van onze innerlijke werkelijkheid. Droombeelden en herinneringen van een recent of ver verleden kunnen elkaar afwisselen of zich onderling vermengen. De beelden die door je onderbewuste geproduceerd worden, staan symbool voor een individuele psychische betekenis. Met deze beelden wordt therapeutisch gewerkt.

De beelden die we tegen komen in dromen, dagdromen en visualisaties zijn dan ook een symbolische weergave van je eigen ervaringswereld. Het onderbewuste ‘denkt’ namelijk niet in woorden, maar in beelden. Die beelden representeren gevoelens, de dilemma’s waar we tegen aan lopen of de problematiek waar we in verstrikt zijn geraakt.

Het verloop van een symbooldrama wordt bepaald door het eigen onderbewuste en is gebonden aan grenzen die door onze eigen werkelijkheid worden bepaald. Daarmee onderscheidt symbooldrama zich van fantasie. In je fantasie kun je het verloop van je verhaal duidelijk zelf bepalen; bij symbooldrama kun je beperkingen tegen komen. Bij symbooldrama kun je bijvoorbeeld voor een dichte deur komen te staan die je met geen mogelijkheid open krijgt. Als er sprake is van fantasie zou je die zéker open krijgen.

Net als in onze nachtelijke dromen zijn symbolen dus voor een groot deel zuiver persoonlijk.