Regressietherapie

regressietherapieRegressie betekent letterlijk teruggaan in de tijd. In regressietherapie gaan we terug in de tijd naar de oorsprong en oorzaak van het probleem dat zich nú voordoet. We hebben nu bijvoorbeeld last van angsten, depressies, buikpijnen etc. en begrijpen maar niet waar die angsten, depressies of pijn vandaan komen. Of we komen steeds in onbevredigende of destructieve relaties terecht en begrijpen maar niet waarom ons dit steeds weer overkomt.

Ooit is er echter ergens iets gebeurd dat ons ertoe gebracht heeft om nú angstig of depressief te zijn, of ons te gedragen zoals we nu doen. De oorzakelijke situatie, datgene wat er ooit gebeurd is, dat de aanleiding vormt voor je klachten nú, dáár gaan we naar terug. In regressietherapie wordt er vanuit gegaan dat de oplossing van je probleem in jezelf verscholen ligt. Om bij die oplossing te komen moeten we op dus zoek naar de oorzaken van de huidige klachten en die oorzaken zijn te vinden in het verleden, recent of langer geleden, meestal in de kinderjaren.We werken toe naar integratie, d.w.z. naar verwerking van hetgeen er in het verleden is gebeurd dat nú nog voor problemen zorgt.

Deze eerdere oorzakelijke ervaringen zijn echter meestal niet bewust oproepbaar; we hebben ze vergeten of verdrongen vanwege hun vaak pijnlijke karakter. Onbewust werken ze echter psychisch en fysiek door en beïnvloeden zo ons gevoelsleven, ons denken, ons gedrag, onze relaties en ons lichamelijk welbevinden.
Door deze onbewuste oorzaken bevrijdend her te beleven komt er emotionele rust en inzicht. Je verwerkt wat er om verwerking vraagt. De lading gaat er af. Je blijft niet langer vastzitten in de greep van het verleden. Datgene wat jij onbewust zo angstvallig aan het bevechten, ontvluchten of vermijden bent, verliest daarmee zijn greep op jou. Daardoor komt er rust en ruimte om je verder te ontwikkelen, en kun je de uitdagingen van het leven makkelijker aan.

Transpersoonlijke Regressietherapie

Regressietherapie is een transpersoonlijke therapie. Transpersoonlijk betekent: het eigen bewustzijn overstijgend.

Soms komen er in regressietherapie ervaringen naar boven die niet in de huidige realiteit te plaatsen zijn. Hetzelfde ‘Ik’ kan zich ervaren in een andere tijd, in een andere plaats en in een ander lichaam, soms zelfs in een lichaam van het andere geslacht. Regressietherapie accepteert deze soms merkwaardige ervaringen en gebruikt ze therapeutisch. Regressietherapie die ook werkt met indrukken en ervaringen die niet in het huidige leven te plaatsen zijn, wordt ook wel reïncarnatietherapie genoemd.

Het therapeutisch effect van deze bevrijdende herbelevingen wordt niet beïnvloed door het wel of niet geloven in reïncarnatie! 

Transpersoonlijke regressietherapie gaat er van uit dat alle belevingen die naar boven komen belangrijk zijn en dat veel wat vreemd lijkt toch zijn plaats vindt. Het herbeleven, begrijpen en oplossen van oorzakelijke gebeurtenissen, die naar aanleiding van de huidige symptomen naar boven komen, zijn vaak voldoende om genezing van hardnekkige problemen te geven.

Het is belangrijk om de eigen ervaringen serieus te nemen. Deze worden namelijk door je eigen onderbewuste geproduceerd en vertegenwoordigen een psychische energie die nú voor  de actuele problemen zorgt!

Bekijk de film ‘Why Regression Therapy’

Deze film is gemaakt door de internationale beroepsvereniging van regressietherapeuten, Earth Association.
De film is Nederlands ondertiteld.

 

Hoe werkt regressietherapie?

Wat is regressietherapie en hoe gaat dat in zijn werk?

Lees meer