Psycho Energiewerk

psycho energiewerkPsycho Energiewerk is een krachtige methode om snel weer over je eigen energiepotentieel te beschikken. Voor ontspanning, stressvermindering en pijnbeheersing.
Ook bij chronische en niet meer te keren ziekteprocesssen.

Het verminderen van stress, lichamelijke en geestelijke spanning, is noodzakelijk om tot een harmonieuze samenwerking tussen lichaam, gedachten en emoties te komen.
Zo kun je de eigen innerlijke kracht vrij maken en het zelfhelend vermogen activeren.

Waarom Psycho Energiewerk

Alles wat er in de fysieke wereld gebeurt, kan een belastende energetische neerslag hebben. Hier kun je zelfs fysieke klachten door krijgen. Soms vaag, soms hevig. Je kunt je moe of zwaar voelen of je ervaart bijv. spanning in nek en schouders. Soms voel je kleine, voorbijgaande maar terugkerende trillingen in je lichaam, zoals een trekkend spiertje bij bijvoorbeeld een oog of mond, of in een arm of been. Of er doet zich een pijntje voor dat zich soms ook verplaatst naar een ander deel van je lichaam. Helaas, soms word je ook daadwerkelijk ziek.

Psycho Energiewerk en onverwerkte emoties

Onverwerkte emotionele gevoelens vertalen zich in een energetische ophoping in je systeem en kunnen ten grondslag liggen aan de verslechtering van de immuniteit van het lichaam. Het onderdrukken van emoties na trauma’s en langdurige chronische emotionele kwetsuren, zet een biochemisch proces in gang dat tot toxificatie, vergifitiging, van het lichaam leidt. Dit kan uiteindelijk leiden tot ernstige ziekten (auto-immuunziektes, kanker). Dit proces kan zich zelfs door generaties heen ontwikkelen en in DNA veranderingen tot uiting komen.

Met Psycho energetisch werk help je jezelf om het niet zover te laten komen! Of, als het  wel zover is gekomen, in ieder geval de psycho-energetische kant van je ziekte te neutraliseren. Vaak heeft dit  in het lichaam verbazingwekkende doorwerkende resultaten!

Psycho Energiewerk heeft raakvlakken met Simontontherapie. Ook in bijv. het werken met Familie- of Organisatie opstellingen komen we de nu doorwerkende energetische neerslag van oude trauma’s in voorgaande generaties tegen. Denk ook eens aan het fenomeen ‘tweede generatie’ oorlogsslachtofferschap!

Met diverse technieken uit de regressietherapie, visualisaties in combinatie met gefocuste aandacht, kunnen we een diepgaande energetische schoonmaak bereiken.

Het grote voordeel van deze techniek is dat je als cliënt het heft zélf in handen houdt en samen met de therapeut je oplossingen vindt. Tevens krijg je meer zicht op hoe spanningen e.d. zich ‘vertalen’ in lichamelijk ongemak. M.a.w. je wordt je meer bewust van de eenheid en interactie van lichaam en psyche.