Integrale Coaching en Therapie

integrale coaching en therapieIntegrale Coaching en therapie benadert coaching en therapie vanuit een transpersoonlijk kader. In transpersoonlijke psychotherapie worden psychische en lichamelijke verstoringen en crises gezien als een waarschuwingssignaal. Een signaal dat ons aangeeft dat verandering in ons leven noodzakelijk is, zodat we als mens kunnen groeien. Psychische groei is in feite een ander bewustzijnsniveau bereiken. Groei is mogelijk als we onze nare ervaringen hebben verwerkt en daadwerkelijk stappen tot verandering ondernemen. Zo’n moment treedt vaak op na een belangrijk “life-event”. Bijv. een scheiding, ontslag, burn-out, depressie of na de openbaring van een ernstige ziekte. Vaak komt een dergelijke crisis niet zomaar uit de lucht vallen. Dan is het de uiteindelijke zet om je te realiseren: zo kan het niet langer.

Op zo’n moment ontstaat de gelegenheid om ons zelf te onderzoeken en te helen, waardoor herhaling of verergering wordt voorkomen. Als je in staat bent om de bron van je probleem, ongenoegen of ziekte, te ontdekken en te helen, dan zul je in staat zijn om jezelf aan de greep van oude patronen te ontworstelen. Door je persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen, kun je verandering, transformatie, creëren. Je bent niet machteloos.

Je hebt nl. altijd een keuze: Wat wil ik? Ga ik er wat aan doen? Deskundige hulp zoeken is dan een eerste stap om je leven zodanig vorm te gaan geven dat je weer helemaal tot je recht kan komen.

Transpersoonlijke Coaching en Therapie

In Integrale coaching en therapie worden ook ervaringen en indrukken serieus genomen die volgens het huidig wetenschappelijk denken niet te verklaren zijn. Bewustzijn is veel meer dan alleen ons brein.
Het woord “transpersoonlijk” komt van het Latijnse “trans”, wat zoveel betekent als “door” en “boven”. “Persona” betekent “masker” of “persoonlijkheid”. Transpersoonlijk betekent dus ”het persoonlijke bewustzijn overstijgend”. 
Op zich is dit niets vreemds; we overstijgen in onze menselijke ontwikkeling voortdurend onze bewustzijnsniveau’s. Dat doe je als kind al: je ontwikkelt je van baby, naar peuter, kleuter, basisschoolkind, puber en van  adolescent naar volwassene. Deze natuurlijke groeifasen in een mensenleven gaan gepaard met een overstijging van het voorgaande bewustzijnsniveau.

Problemen kunnen ontstaan als er in die natuurlijke ontwikkelingsgang iets stagneert. Bijv. door ernstige problemen, traumatische of stressvolle situaties, in je jeugd. Als je die niet goed kunt verwerken, kun je emotioneel gezien, onbewust op een bepaald ontwikkelingsniveau blijven steken. Acceptatie, verwerking en betekenisgeving van vroegere ervaringen is dan ook uitermate helend en geeft je ruimte om je verder te ontwikkelen als persoon.
Problemen kunnen ook ontstaan als er juist sterke indrukken komen (vanuit een bewustzijnsniveau) waar je nog niet aan toe bent, en die je moeilijk kunt verwerken. Bijvoorbeeld het zien van kleuren en aura’s door kleine kinderen of een Bijna Dood Ervaring. In beide gevallen kan Een Andere Blik op je Ik je helpen.

Therapie
Coaching