Tarief en vergoeding

Tarief en vergoeding

Hier kun je meer lezen over het tarief en vergoeding van coaching en therapie. Integrale coaching en therapie zijn kortdurende trajecten. Vaak is er na 1-2 sessies coaching of therapie al een verbetering merkbaar. 

In overleg vindt er eerst een intakegesprek plaats. Dit ter wederzijdse kennismaking en ter inventarisering van de klachten. Een intakegesprek verplicht je nog nergens toe. Tijdens het intakegesprek krijg je informatie en bepalen we het vervolgtraject. We maken dan een afspraak voor een volgend consult. Dit kan meestal op korte termijn. 

Ik werk op basis van een verklaring van ‘informed consent’; dat betekent dat we na het intakegesprek samen een formulier ondertekenen waarin we beiden verklaren kennis te hebben van de wederzijdse rechten en plichten betreffende de coaching/therapie. Deze procedure vloeit voort uit recente nieuwe wetgeving.

Het benodigde aantal consulten is wisselend en is afhankelijk van de problematiek en de voortgang die je als cliënt maakt. Gemiddeld zijn 4-5 sessies meestal voldoende. Tijdens het intakegesprek komt dit tevens ter sprake.

Tarief

De investering in jezelf bedraagt:

Intakegesprek: € 65,00
Consult Coaching of Therapie: € 65,00 per uur. Een consult duurt ca. 1,5 tot 2 uur.
Deze tarieven zijn inclusief BTW.

Voor Coaching en Therapie binnen een zakelijk traject: volgens offerte.

Als je direct een sessie wilt, dan kan een separaat intakegesprek vervallen. We houden dan een intakegesprek met direct daarop volgend een sessie. Je dient dan wel rekening te houden met een mogelijk langere tijdsduur van het consult.

Bij niet verschijnen op een afspraak zonder voorafgaande afmelding, evenals bij consulten korter dan een uur, wordt er € 65,00 in rekening gebracht. Indien je de afspraak wilt afzeggen, dan verzoek ik je dit uiterlijk 48 uur van tevoren te doen.

Betaling geschiedt à contant. Je ontvangt een kwitantie ter ontvangst. Een pinautomaat is niet voorhanden. Een rekening t.b.v. eventuele declaratie bij de ziektekostenverzekeraar ontvang je achteraf per email of per post.

Zie ook: Algemene Voorwaarden

Vergoeding Integrale Therapie door zorgverzekering

Integrale therapie wordt door diverse ziektekostenverzekeraars, geheel of gedeeltelijk, vergoed via een aanvullende verzekering. Vergoeding is echter afhankelijk van de gekozen polisvoorwaarden. Informeer naar de mogelijkheden bij je verzekeraar! Coaching wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

ViV therapeuten houden zich bezig met integrale zorg. De zorgwijzer vertelt welke zorg door welke zorgverzekeraar vergoed wordt.

De volgende zorgverzekeraars hebben toegezegd VIV-leden te vergoeden in 2017:

Op grond van mijn RBCZ-registratie wordt integrale therapie tevens vergoed door:

Klik hier voor de praktijkvermelding in de Vergelijk & Kies zorggids.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor de specifieke polisvoorwaarden altijd op de website van de zorgverzekeraar.

De kosten voor deze therapie tellen niet mee voor het eigen risico of de verplichte wettelijke bijdrage!

Lees meer