Coaching

CoachingDe coaching van Een Andere Blik op je Ik is een diepgaande transformerende coaching, voor leven en werk, die je in staat stelt het beste uit jezelf te halen en je doelen te vinden en te bereiken. Voor het loskomen van belemmeringen en remmingen, evenals het herstellen van innerlijke kracht en het hervinden van talenten en vermogens. Voor innerlijke groei, persoonlijke ontwikkeling en vergroting van de persoonlijke effectiviteit, in werk en privé. Diepte-coaching die je snel helpt om je richting in je leven te vinden en je persoonlijke effectiviteit te vergroten. Deze coaching richt zich op het jezelf leren kennen en je te ontplooien. Je zult ervaren dat dit stress verminderend werkt!

Onderbewuste belemmeringen en remmingen kunnen je in de weg zitten. Dit kunnen bijvoorbeeld negatieve gedachtepatronen zijn die als het ware als een ‘script’ fungeren, als een programma, waardoor je jezelf onbewust blokkeert in het bereiken van hetgeen je voor ogen hebt. Als je je meer bewust wordt wát je onderbewuste drijfveren zijn, dan krijg je inzicht in je gedrag en de gedachten en gevoelens die daaraan ten grondslag liggen. Dát is zelfkennis, zelfinzicht. Inzicht in je hele wezen, ook in relatie tot anderen.

Door zelfreflectie en bewustwording kom je dus tot zelfkennis en zelfinzicht. De volgende stap is jezelf bevrijden van je remmingen, úit het oude patroon stappen en nieuwe stappen zetten. Als blokkades en remmingen zijn opgelost kunnen ondergesneeuwde talenten en vaardigheden weer tot bloei komen en beschik je weer over je volledige potentieel aan innerlijke kracht.

Effect van Coaching

Coaching heeft positieve effecten op hoe jij je voelt in je leven en je werk. Als je je goed voelt presteer je beter; dat wat je onderneemt heeft succes, je ervaart meer momenten van ‘flow’.
Kortom: je voelt je vrijer om te doen wat je graag wilt en het gaat je goed af; je voelt je in balans en energiek en je hebt plezier in de dingen die je onderneemt; persoonlijke- en professionele groei.

Persoonlijke Ontwikkeling

Coaching  richt zich vooral op je persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit, zowel werkgerelateerd als in de privésfeer, voor jong en oud. Ook zingevingsvraagstukken als ‘waarom ben ik hier?’, ‘wat is het doel van mijn leven?’, kunnen hier aan de orde komen.

Er wordt gebruikt gemaakt van een scala aan diepte-psychologische en transpersoonlijke technieken, afgestemd op de individuele behoeften en -vaardigheden. Gesprekken, visualisaties, oefeningen, familie- of organisatieopstellingen, tekenen, dromen, en soms ook regressies, kunnen aan de orde komen.

Lees meerTherapie